Follow
Monika Mynarska
Title
Cited by
Cited by
Year
Towards a new understanding of cohabitation: Insights from focus group research across Europe and Australia
B Perelli-Harris, M Mynarska, A Berrington, C Berghammer, A Evans, ...
Demographic research 31, 1043-1078, 2014
1682014
Diverse paths into childlessness over the life course
M Mynarska, A Matysiak, A Rybińska, V Tocchioni, D Vignoli
Advances in life course research 25, 35-48, 2015
1242015
Deadline for Parenthood: Fertility Postponement and Age Norms in Poland L'âge limite pour avoir des enfants: Report de la procréation et normes d'âge en Pologne
M Mynarska
European Journal of Population/Revue européenne de démographie, 351-373, 2010
120*2010
Meanings and attitudes attached to cohabitation in Poland: Qualitative analyses of the slow diffusion of cohabitation among the young generation
M Mynarska, L Bernardi
Demographic Research 16, 519-554, 2007
712007
Uncertain, changing and situated fertility intentions: a qualitative analysis
L Bernardi, M Mynarska, C Rossier
Reproductive decision-making in a macro-micro perspective, 113-139, 2015
692015
Does lone motherhood decrease women’s happiness? Evidence from qualitative and quantitative research
A Baranowska-Rataj, A Matysiak, M Mynarska
Journal of Happiness Studies 15, 1457-1477, 2014
542014
Individual fertility choices in Poland
M Mynarska
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009
442009
Kiedy mieć dziecko? Jakościowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie
M Mynarska
Psychologia Społeczna 6 (18), 226-240, 2011
422011
Diffusion of cohabitation in Poland
M Mynarska, A Matysiak
Studia Demograficzne, 11-26, 2010
372010
Fertility desires of childless poles: Which childbearing motives matter for men and women?
M Mynarska, J Rytel
Journal of Family Issues 41 (1), 7-32, 2020
352020
Free to stay, free to leave: Insights from Poland into the meaning of cohabitation
M Mynarska, A Baranowska-Rataj, A Matysiak
Demographic Research 31, 1107-1136, 2014
272014
From motives through desires to intentions: Investigating the reproductive choices of childless men and women in Poland
M Mynarska, J Rytel
Journal of Biosocial Science 50 (3), 421-433, 2018
252018
Vulnerability of families with children: Major risks, future challenges and policy recommendations
M Mynarska, B Riederer, I Jaschinski, D Krivanek, G Neyer, L Oláh
Families and Societies Project, Working Paper 49, 2015
252015
Preferencje i ograniczenia. Czynniki determinujące intencje posiadania pierwszego i drugiego dziecka
M Mynarska, M Styrc
Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na …, 2014
232014
Kto planuje mieć dzieci w Polsce do 2015 roku?
M Mynarska
Studia Demograficzne, 75-98, 2011
192011
Perceived consequences of the COVID-19 pandemic and childbearing intentions in Poland
I Malicka, M Mynarska, J Świderska
Journal of Family Research 33 (3), 674-702, 2021
182021
Urodzenia w kohabitacji: wybór czy konieczność
A Matysiak, M Mynarska
W: A. Matysiak (red.), Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce …, 2014
182014
Pomiar motywacji do posiadania dzieci wśród osób bezdzietnych. Polska adaptacja kwestionariusza motywów rodzicielskich
M Mynarska, J Rytel
Instytut Psychologii; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014
162014
Women’s determination to combine childbearing and paid employment: How can a qualitative approach help us understand quantitative evidence
A Matysiak, M Mynarska
Zeszyty Naukowe Instytut Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej 7, 2010
162010
Którędy do bezdzietności? Analiza ścieżek życia kobiet, które nigdy nie zostały matkami
M Mynarska, A Matysiak, A Rybińska
Nowe wzorce for-mowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na …, 2014
112014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20