Follow
Irena Elżbieta Kotowska
Irena Elżbieta Kotowska
Instytut Statystyki i Demografii
Verified email at sgh.waw.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Diagnoza Społeczna 2011 Warunki i Jakość Życia Polaków
J Czapinski
Contemporary economics 5 (3), 1, 2011
1330*2011
Poland: Fertility decline as a response to profound societal and labour market changes?
I Kotowska, J Jóźwiak, A Matysiak, A Baranowska
Demographic research 19, 795-854, 2008
2522008
The new roles of men and women and implications for families and societies
LS Olįh, IE Kotowska, R Richter
A demographic perspective on gender, family and health in Europe, 41-64, 2018
2132018
Fertility and family policies in Central and Eastern Europe after 1990
T Sobotka
Comparative Population Studies-Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 41 …, 2016
1272016
Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego
IE Kotowska
Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa, 1999
1091999
Second European quality of life survey: Family life and work
IE Kotowska, A Matysiak, M Styrc, A Pailhé, A Solaz, D Vignoli
Eurofound, 2011
852011
The role of fixed-term contracts at labour market entry in Poland: stepping stones, screening devices, traps or search subsidies?
A Baranowska, M Gebel, IE Kotowska
Work, employment and Society 25 (4), 777-793, 2011
842011
Drugie przejście demograficzne i jego uwarunkowania
IE Kotowska
Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa, 11-33, 1999
751999
Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce: w świetle badań empirycznych
I Kotowska, U Sztanderska, I Wóycicka
Wydawn. Nauk. Scholar, 2007
692007
Teoria drugiego przejścia demograficznego a przemiany demograficzne w Polsce w latach 1990
IE Kotowska
Studia Demograficzne 4 (134), 3-36, 1998
691998
Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywnoĹ› ci zawodowej kobiet w Polsce
I Kotowska
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009
672009
The gender dimensions of social security reform in Poland
B Balcerzak-Paradowska, A Chłoń-Domińczak, IE Kotowska, ...
na, 2003
652003
Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym. Raport z badań
IE Kotowska, I Wóycicka
Raport z badań, 2008
622008
Nowa demografia Europy a rodzina
I Kotowska, J Jóźwiak
Collegium of Economic Analysis Annals, 9-33, 2012
542012
People, Population Change and Policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study Vol. 1: Family Change
C Höhn, D Avramov, IE Kotowska
Springer Science & Business Media, 2008
54*2008
Zmiany modelu rodziny: Polska-kraje europejskie
IE Kotowska
Polityka społeczna, 2-8, 2002
532002
Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków-diagnoza społeczna 2013: raport tematyczny
IE Kotowska
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014
512014
Discrimination against Women in the Labor Market in Poland during the Transition to a Market Economy
IE Kotowska
Social Politics: International Studies in Gender, State & Society 2 (1), 76-90, 1995
471995
Zmiany demograficzne a zmiany na rynku pracy w Polsce (Population changes and labour market developments in Poland)
IE Kotowska, U Sztanderska
Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w świetle badań …, 2007
46*2007
State-of-the-art report: Intergenerational linkages in families
P Dykstra, T van den Broek, C Muresan, M Haragus, PT Haragus, ...
412014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20