Follow
Jaroslava Hlaváčová
Jaroslava Hlaváčová
Verified email at ufal.mff.cuni.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
CoNLL 2018 shared task: Multilingual parsing from raw text to universal dependencies
D Zeman, J Hajic, M Popel, M Potthast, M Straka, F Ginter, J Nivre, ...
Proceedings of the CoNLL 2018 Shared Task: Multilingual parsing from raw …, 2018
5902018
Universal Dependencies 2.2
J Nivre, M Abrams, Ž Agić, L Ahrenberg, L Antonsen, MJ Aranzabe, ...
2392018
Measures of word commonness
P Savický, J Hlavácová
Journal of Quantitative Linguistics 9 (3), 215-231, 2002
1052002
Frekvenční slovník češtiny
R Blatná
(No Title), 2002
772002
Adaptation of machine translation for multilingual information retrieval in the medical domain
P Pecina, O Dušek, L Goeuriot, J Hajič, J Hlaváčová, GJF Jones, L Kelly, ...
Artificial intelligence in medicine 61 (3), 165-185, 2014
642014
Machine translation of medical texts in the khresmoi project
O Dušek, J Hajic, J Hlaváčová, M Novák, P Pecina, R Rosa, A Tamchyna, ...
Proceedings of the Ninth Workshop on Statistical Machine Translation, 221-228, 2014
292014
Prague Dependency Treebank--Consolidated 1.0
J Hajič, E Bejček, J Hlaváčová, M Mikulová, M Straka, J Štěpánek, ...
arXiv preprint arXiv:2006.03679, 2020
222020
Formalizace systému české morfologie s ohledem na automatické zpracování českých textů
J Hlaváčová
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009
212009
The Czech academic corpus 2.0 guide
B Hladká, J Hajic, J Hana, J Hlavácová, J Mírovský, J Raab
The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 89, 41, 2008
212008
MorfFlex CZ
J Hajič, J Hlaváčová
Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal …, 2013
192013
Morphological guesser of Czech words
J Hlaváčová
International Conference on Text, Speech and Dialogue, 70-75, 2001
192001
Dispersion of words in a language corpus
J Hlaváčová, P Rychlý
Text, Speech and Dialogue: Second International Workshop, TSD’99 Plzen …, 1999
161999
Automatic recognition of Czech derivational prefixes
AM Urrea, J Hlaváčová
International Conference on Intelligent Text Processing and Computational …, 2005
102005
Modifications of the Czech morphological dictionary for consistent corpus annotation
J Hlaváčová, M Mikulová, B Štěpánková, J Hajič
Journal of Linguistics/Jazykovedný casopis 70 (2), 380-389, 2019
92019
Khresmoi Summary Translation Test Data 1.1
O Dušek, J Hajič, J Hlaváčová, P Pecina, A Tamchyna, Z Urešová
Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal …, 2014
92014
MorfFlex CZ. LINDAT/CLARIN digital library at Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University in Prague
J Hajič, J Hlaváčová
Praha: Univerzita Karlova. Dostupné online na adrese:< http://hdl. handle …, 2013
82013
New Approach to Frequency Dictionaries-Czech Example.
J Hlavácová
LREC, 373-378, 2006
82006
SYN2005: žánrově vyvážený korpus psané češtiny
F Čermák, R Blatná, J Hlaváčová, J Klímová, J Kocek, M Kopřivová, ...
Dostupný z WWW: http://www. korpus. cz, 2005
82005
Intensifying verb prefix patterns in czech and russian
J Hlaváčová, A Nedoluzhko
International Conference on Text, Speech and Dialogue, 303-310, 2013
72013
Khresmoi: multimodal multilingual medical information search
N Aswani, T Beckers, E Birngruber, C Boyer, A Burner, J Bystroň, ...
Proceedings of the 24th international conference of the European federation …, 2012
72012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20