Follow
Piotr Pietrzak
Piotr Pietrzak
Instytut Zarządzania, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Verified email at sggw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Influence of the COVID-19 pandemic on tourism in European Countries: Cluster analysis findings
M Roman, M Roman, E Grzegorzewska, P Pietrzak, K Roman
Sustainability 14 (3), 1602, 2022
332022
Efficiency assessment of public higher education with the application of Data Envelopment Analysis: The evidence from Poland
M Pietrzak, P Pietrzak, J Baran
Online Journal of Applied Knowledge Management (OJAKM) 4 (2), 59-73, 2016
322016
Use of renewable energy sources in the European Union and the Visegrad Group countries—Results of cluster analysis
E Kacperska, K Łukasiewicz, P Pietrzak
Energies 14 (18), 5680, 2021
312021
Organizational culture in public and non-public higher education institutions in Poland: A study based on Cameron and Quinn’s model
M Dębski, M Cieciora, P Pietrzak, W Bołkunow
Human Systems Management 39 (3), 345-355, 2020
292020
Digital trust–asystematic literature review
P Pietrzak, J Takala
Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2021
252021
Wykorzystanie sieciowego modelu DEA do pomiaru efektywności wydziałów Politechniki Warszawskiej.
P Pietrzak, Ł Brzezicki
EDUKACJA Quarterly 142 (3), 2017
242017
Efektywność funkcjonowania publicznych szkół wyższych w Polsce
P Pietrzak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2016
202016
Sustainable Energy Development—A Systematic Literature Review
K Łukasiewicz, P Pietrzak, J Kraciuk, E Kacperska, M Cieciora
Energies 15 (21), 8284, 2022
192022
Efektywność funkcjonowania publicznych szkół wyższych
J Baran, M Pietrzak, P Pietrzak
Optimum. Studia Ekonomiczne, 169-185, 2015
192015
The involvement of public higher education institutions (HEIs) in Poland in the promotion of the sustainable development goals (SDGs) in the age of social media
P Pietrzak
Information 13 (10), 473, 2022
122022
Innovative Energy Technologies in Road Transport in Selected EU Countries
J Kraciuk, E Kacperska, K Łukasiewicz, P Pietrzak
Energies 15 (16), 6030, 2022
112022
Wykorzystanie metody DEA do oceny i poprawy efektywności funkcjonowania wydziałów nauk przyrodniczych i rolniczych
P Pietrzak
Roczniki (Annals) 2015 (5), 205-212, 2015
102015
Utilization of Renewable Energy Sources in Road Transport in EU Countries—TOPSIS Results
J Kisielińska, M Roman, P Pietrzak, M Roman, K Łukasiewicz, ...
Energies 14 (22), 7457, 2021
92021
The total efficiency of teaching activity of polish higher education institutions
Ł Brzezicki, P Pietrzak, M Cieciora
Foundations of Management 12 (1), 19-30, 2020
92020
Differences in the Perception of Organizational Culture in Non-Public Universities in Poland by Academic and Administrative Staff–A Study Based on Cameron and Quinn's Model
M Cieciora, P Pietrzak, M Dębski, K Kandefer, W Bołkunow
Foundations of Management 13 (1), 131-144, 2021
82021
Key criteria of ERP/CRM systems selection in SMEs in Poland
M Cieciora, W Bołkunow, P Pietrzak, P Gago
Online Journal of Applied Knowledge Management (OJAKM) 8 (1), 85-98, 2020
82020
Efektywności i skuteczność kształcenia w publicznym szkolnictwie wyższym w Polsce
PG Pietrzak, J Baran
Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 113-130, 2018
82018
Mapping strategic groups in higher education: Evidence on the Polish technical faculties
M Pietrzak, P Pietrzak
Online Journal of Applied Knowledge Management, 2017
82017
Evaluating and profiling student engagement and motivation at a higher education institution
J Einolander, H Vanharanta, M Mądra-Sawicka, J Paliszkiewicz, J Kantola, ...
European Research Studies 24, 610-625, 2021
72021
Zastosowanie metody DEA do badania efektywności wydziałów nauk inżynieryjnych i technicznych
P Pietrzak
Studia i Prace WNEiZ US, 267-280, 2016
72016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20