Dr. Muhittin Karaman
Title
Cited by
Cited by
Year
Determination of seasonal changes in wetlands using CHRIS/Proba Hyperspectral satellite images: A case study from Acıgöl (Denizli), Turkey
M Karaman, M Budakoglu, ZD Uca Avci, E Ozelkan, A Bulbul, M Civas, ...
Journal of Environmental Biology 36 (1), 73-83, 2015
162015
The rare earth element geochemistry on surface sediments, shallow cores and lithological units of Lake Acıgöl basin, Denizli, Turkey
M Budakoglu, A Abdelnasser, M Karaman, M Kumral
Journal of Asian Earth Sciences 111, 632-662, 2015
102015
OBIA based hierarchical image classification for industrial lake water
ZDU Avci, M Karaman, E Ozelkan, M Kumral, M Budakoglu
Science of the total environment 487, 565-573, 2014
92014
REE geochemical characteristics and satellite-based mapping of hydrothermal alteration in Atud gold deposit, Egypt
A Abdelnasser, M Kumral, B Zoheir, M Karaman, P Weihed
Journal of African Earth Sciences 145, 317-330, 2018
82018
Archaeal microbial diversity of hypersaline Lake Acıgöl, Denizli, Turkey
M Budakoglu, H Kurt, M Karaman, M Kumru, M Kumral, AT Akarsubaşi
Geomicrobiology Journal 31 (6), 454-460, 2014
72014
The analysis of destruction in flamingos habitat of Acıgöl Wetland
M Karaman, ZD Uça Avcı, İ Papila, E Özelkan
34th International Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE), 10-15, 2011
72011
Dar Nehirlerin Sentinel2-A Uydu Görüntüleri ile Belirlenebilirliğinde Havza Hidrojeolojisinin Etkisi: Karamenderes (Çanakkale) Örneği
Karaman, M., Özelkan, E., Taşdelen, S.
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 4 (2), 140-155, 2018
62018
Derivation of PM10 Levels Using OBRA on Landsat-5TM Images: A Case Study in Izmir, Turkey
E Ozelkan, M Karaman, S Mostamandy, ZD Uça Avcı, H Toros
Fresenius Environmental Bulletin 24 (4), 1585-1596, 2015
52015
Investigation of Grapevine Photosynthesis using Hyperspectral Techniques and Development of Hyperspectral Band Ratio Indices Sensitive to Photosynthesis
E Ozelkan, M Karaman, S Candar, Z Coskun, C Ormeci
Journal of Environmental Biology 36 (1), 91-100, 2015
32015
Investigation on draining of the Lake Amik and the related environmental changes, by using remote sensing technology
E Ozelkan, ZDU Avci, M Karaman
Remote Sensing and Geoinformation not only for Scientific Cooperation …, 2011
32011
Drought determination by using land surface temperature and normalized difference vegetation index
E Ozelkan, I Papila, DZ Uca Avci, M Karaman
34th International Symposium on Remote Sensing of Environment, Sydney, 2011
32011
BARAJ GÖLLERİNDEKİ METEOROLOJİK VE HİDROLOJİK KURAKLIĞIN ETKİSİNİN ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE ANALİZİ: ATİKHİSAR BARAJI (ÇANAKKALE) ÖRNEĞİ
E Özelkan, M Karaman
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 7 (2), 1023 …, 2018
22018
ALADAĞ BİRLİĞİ (ÇAYARASI-ALANYA) İÇERİSİNDE KARBONATLI KAYAÇLAR İLE İLİŞKİLİ BARİTLİ Zn-Pb CEVHERLEŞMESİNİN JEOLOJİSİ VE JEOKİMYASI
L GÜMÜŞ, M KUMRAL, C YALÇIN, K Mustafa, AT ÜNLÜER, S ÖZTÜRK, ...
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 7 (3), 1209 …, 2018
22018
Çözelti Madenciliği Faaliyet Alanlarının Zamansal Değişiminin Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Değerlendirilmesi: Acıgöl (Denizli) Örneği: 4
M Karaman, ZD Uça Avcı, E Özelkan, M Budakoğlu
Madencilik ve Çevre Sempozyumu, İzmir, 2011
22011
Determination of the Forest Fire Potential by Using Remote Sensing and Geographical Information System, Case Study-Bodrum/Turkey
E Özelkan, C Örmeci, M Karaman
Advances in Remote Sensing and GIS applications in Forest Fire Management …, 2011
22011
Orta Toroslarda Karbonatlı Kayaçlar İle İlişkili Sarıveliler (Karaman) Floritlerinin Nadir Toprak Element Jeokimyası
Y Uras, M Yalçın, Cihan., İncediş Yaşar, Karaman
Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 31, 519-528, 2019
1*2019
Geochemical processes controlling the fluoride concentrations in the groundwater of the Lake Acıgöl Basin (Denizli, Turkey)
M Karaman, M Budakoglu, S Taşdelen
European Geosciences Union General Assembly 2017, 2017
12017
Nitrate Contamination in the groundwater of the Lake Acıgöl Basin, SW Turkey
M Karaman, M Budakoglu, Taşdelen, Suat
European Geosciences Union General Assembly 2017, 2017
12017
Hipersalin Acıgöl’ün (Denizli) hidrojeokimyasal özellikleri ve uzaktan algılama yöntemleri ile değerlendirilmesi
M Karaman
Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
12017
Sulfur (34SSO4) and oxygen (18OSO4) isotopic investigation of origin of dissolved sulfate at the Lake Acıgöl, Turkey
M Karaman, M Budakoǧlu, S Tașdelen
EGUGA, EPSC2016-13283, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20