Follow
Dorota Żuchowska-Skiba
Dorota Żuchowska-Skiba
AGH, Wydział Humanistyczny, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią
Verified email at agh.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku
D Gałuszka, G Ptaszek, D Żuchowska-Skiba, ...
Wydawnictwo Libron, 2016
25*2016
Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa
D Gałuszka, G Ptaszek, D Żuchowska-Skiba
Wydawnictwo Libron, 2016
24*2016
Gain and loss of esteem, direct reciprocity and Heider balance
F Hassanibesheli, L Hedayatifar, P Gawroński, M Stojkow, ...
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 468, 334-339, 2017
212017
Oblicza niepełnosprawności w teorii i praktyce
M Racław-Markowska, D Żuchowska-Skiba, J Niedbalski, U Łódzki
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
21*2017
W KIERUNKU NOWEJ TOŻSAMOŚCI--OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W DRODZE KU EMANCYPACJI.
M Stojkow, D Żuchowska
Studia Socjologiczne, 2014
172014
Polscy niepełnosprawni. Pomiędzy deklaracjami a realiami.
B Gąciarz, S Rudnicki, D Żuchowska-Skiba
Wydawnictwa AGH, 2015
15*2015
Jak badać zjawisko niepełnosprawności. Szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością
G Całek, J Niedbalski, D Żuchowska-Skiba
Uniwersytet Łódzki, 2020
13*2020
Aktywni niepełnosprawni? Obywatelski i społeczny potencjał środowiska osób niepełnosprawnych
T Masłyk, E Migaczewska, M Stojkow, D Żuchowska-Skiba
Wydawnictwa AGH, 2016
12*2016
Wstęp. W kierunku nowego paradygmatu niepełnosprawności
J Niedbalski, M Racław, D Żuchowska-Skiba
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
102017
Aktywność środowisk osób niepełnosprawnych we współczesnej Polsce
D Żuchowska-Skiba
Wydawnictwo IFiS PAN, 2016
92016
Heider balance, prejudices and size effect
K Kułakowski, M Stojkow, D Żuchowska-Skiba
The Journal of Mathematical Sociology 44 (3), 129-137, 2020
82020
Achieving and maintaining important roles in social media
A Zygmunt, J Koźlak, B Gliwa, M Stojkow, D Żuchowska–Skiba, ...
Information Processing & Management 57 (3), 102223, 2020
82020
Niepełnosprawność w grach wideo–omówienie na przykładach wybranych wirtualnych postaci
D Gałuszka, D Żuchowska-Skiba
Przegląd Socjologii Jakościowej, 2018
52018
Potencjał Internetu i jego (nie) wykorzystanie w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych
J Królewski, T Masłyk, E Migaczewska, M Stojkow, D Żuchowska
Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki …, 2014
5*2014
Zrozumieć niepełnosprawność. Problemy, badania, refleksje
Ł Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba ...
4*2021
Wirtualizacja życia osób z niepełnosprawnością
G Całek, J Niedbalski, M Racław, D Żuchowska-Skiba
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021
4*2021
Niepełnosprawność a instytucje: w kierunku inteligentnej polityki społecznej [w:] Barbara Gąciarz, Seweryn Rudnicki, Dorota Żuchowska-Skiba, red
G Barbara
Polscy (nie) pełnosprawni. Pomiędzy deklaracjami a realiami. Kraków …, 2015
4*2015
Od porad medycznych ku prozie życia–czyli przemiany dyskursu osób z niepełnosprawnościami w Internecie
M Stojkow, D Żuchowska-Skiba
Niepełnosprawność-zagadnienia, problemy, rozwiązania 3, 41-55, 2014
42014
Internet i nowe technologie komunikowania. Ich rola w procesie kształcenia środowiska młodzieży akademickiej,[w:] L. Haber (red.)
T Majcherkiewicz, D Żuchowska-Skiba
Akademicka społeczność informacyjna. Na przykładzie środowiska akademickiego …, 2005
42005
Wykluczenie cyfrowe osób z niepełnosprawnościami–perspektywy badawcze
D Żuchowska-Skiba
Jak badać zjawisko niepełnosprawności. Szanse i zagrożenia założeń …, 2020
32020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20