Follow
Anna Jasiulewicz
Anna Jasiulewicz
Dr ekonomii, SGGW
Verified email at sggw.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
A cross-national consumer segmentation based on food benefits: The link with consumption situations and food perceptions
MC Onwezen, MJ Reinders, IA van der Lans, SJ Sijtsema, A Jasiulewicz, ...
Food Quality and Preference 24 (2), 276-286, 2012
992012
Znakowanie produktów spożywczych jako instrument marketingu i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego
M Adamowicz, A Jasiulewicz
Wydaw. SGGW, 2003
232003
Barriers to fruit consumption: Driving forces behind consumer behaviour
T Briz, SJ Sijtsema, A Jasiulewicz, A Kyriakidi, MD Guŕrdia, ...
Scripta Horticulturae 8 (1), 7-18, 2008
222008
Konsumpcjonizm i dekonsumpcja jako współczesne trendy rynkowe. Zachowania polskich konsumentó.
A Jasiulewicz
Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (37), 417-425, 2015
152015
Motives and barriers to the consumption of innovative food products by Polish and Ukrainian consumers
A Jasiulewicz, M Lemanowicz
Review of Innovation and Competitiveness: A Journal of Economic and Social …, 2016
132016
Economic Crisis Influence on the Polish Consumer Behavior
A Jasiulewicz
Overcoming the Crisis 77, 2012
112012
Consumer engagement using digital technologies in the process of co-creating consumer value in the sports market.
Z Waśkowski, A Jasiulewicz
Journal of Physical Education & Sport 21, 2021
72021
Aplikacje mobilne jako innowacyjne narzędzia promocji marki w opinii konsumentów
A Jasiulewicz, M Wiaderny
Logistyka, 1229--1236, CD2, 2015
72015
Wykorzystanie znajomości motywów oraz barier konsumpcji owoców i produktów owocowych w dostosowaniu oferty rynkowej firmy do potrzeb nabywców
A Jasiulewicz
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 10 (4), 2008
72008
Aktywność sportowa polskich biegaczy i wynikający z niej potencjał marketingowy
Z Waśkowski, A Jasiulewicz
Quality in Sport 3 (2), 20-30, 2017
52017
Aplikacje mobilne jako innowacyjne narzędzie marketingu mobilnego na rynku żywności
A Jasiulewicz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarzadzania, Finansów …, 2015
52015
Marketing społecznościowy na portalu Facebook jako forma komunikowania się firmy z rynkiem
A Jasiulewicz
Marketing i Rynek, 474-479, 2014
52014
Znakowanie produktow spozywczych jako instrument stymulujacy ich jakosc w Unii Europejskiej iw Polsce
A Jasiulewicz
Przemysł Spożywczy 12 (53), 6-10, 1999
51999
Trust and the digital economy: A framework for analysis
A Jasiulewicz, P Pietrzak, B Wyrzykowska
Trust, Organizations and the Digital Economy, 96-107, 2021
42021
Possibilities of brand promotion through lifestyle mobile sports applications
A Jasiulewicz, Z Waśkowski
Marketing of Scientific and Research Organizations 37 (3), 1-16, 2020
42020
Wykorzystanie mediów społecznościowych w kreacji wizerunku marki na przykładzie linii lotniczych
A Jasiulewicz, A Kozyra
Handel Wewnętrzny, 222-230, 2017
42017
Rola sportu i rekreacji fizycznej w kształtowaniu się kapitału społecznego mieszkańców regionu
Z Waśkowski, A Jasiulewicz
Handel Wewnętrzny, 279-289, 2017
42017
Aplikacje mobilne jako innowacja marketingowa
A Jasiulewicz
Marketing i Rynek , CD 8, 224-232, 2015
42015
A cross-national consumer segmentation based on contextual differences in food choice benefits
MC Onwezen, MJ Reinders, IA van der Lans, SJ Sijtsema, A Jasiulewicz, ...
Food Quality and Preference 24 (2), 276-286, 2012
42012
Role of product characteristics for the adoption of fruit and fruit product innovations
M Kraszewska, J Zając, IA Van Der Lans, A Jasiulewicz, I Van Den Berg, ...
The Journal of Horticultural Science and Biotechnology 84 (6), 28-33, 2009
42009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20