Follow
Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Unknown affiliation
Verified email at uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Wielki słownik angielsko-polski
J Linde-Usiekniewicz, P Beręsewicz, M Fogg, D Hołata, E Indyk, ...
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
372002
Określenia wymiarów w języku polskim
J Linde-Usiekniewicz
Wydano Nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2000
272000
Korpusowy słownik polskiego języka migowego
J Łacheta, M Czajkowska-Kisil, J Linde-Usiekniewicz, P Rutkowski
Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (publikacja online), 2016
252016
A position on classifiicatory adjectives in Polish
J Linde-Usiekniewicz
Studies in Polish Linguistics 8 (3), 103-126, 2013
162013
A corpus-based dictionary of polish sign language (pjm)
J Linde-Usiekniewicz, M Czajkowska-Kisil, J Łacheta, P Rutkowski
Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The user in focus …, 2014
132014
NP coordination as a new argument in the debate on the DP analysis of Polish
J Linde-Usiekniewicz, P Rutkowski
Proceedings of WIGL 2006, 103-17, 2007
132007
Teoria relewancji jako narzędzie opisu mowy nienawiści
J Linde-Usiekniewicz
Studia Pragmalingwistyczne 7, 53-68, 2015
122015
A framenet for polish
M Zawisławska, M Derwojedowa, J Linde-Usiekniewicz
Converging evidence: Proceedings to the third international conference of …, 2008
112008
From conflict through compromise to collaboration: Semantics, syntax and information structure in natural languages
J Linde-Usiekniewicz
Wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012
102012
Small clauses reconsidered revisited: Not so small and not all alike, and far fewer
J Linde-Usiekniewicz
Lingua Posnaniensis, 83-91, 2007
102007
Uwagi o pewnych niebezpieczeństwach związanych z kontrastywnym badaniem językowego obrazu świata
J Linde-Usiekniewicz
Studia z semantyki porównawczej. Część II. Warszawa, 357-370, 2003
92003
Przestrzeń i ruch jako elementy strategii narracyjnych w opowiadaniu historyjek obrazkowych w polskim języku migowym (PJM).[W:] Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja …
M Czajkowska-Kisil, A Kuder, J Linde-Usiekniewicz
Red. P. Rutkowski, S. Łozińska. Warszawa, 179-202, 2014
82014
O pewnych własnościach zdań z przymiotnikowym orzeczeniem imiennym i grupą liczebnikową w podmiocie
M Derwojedowa, J Linde-Usiekniewicz
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 59, 35-45, 2003
82003
Język polski w Brazylii, w: Dubisz S., red
J Linde-Usiekiniewicz
Język polski poza granicami kraju, 1997
81997
Formy złożone polskiego imperatiwu
J Linde-Usiekniewicz
Poradnik językowy 6, 463-467, 1990
81990
Linearność i nielinearność w językach naturalnych [w:] P. Rutkowski, S. Łozińska (red.)
J Linde-Usiekniewicz
Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, 203-220, 2014
72014
Wielki słownik polsko-angielski= Polish-English dictionary
J Linde-Usiekniewicz
(No Title), 2004
72004
Dimension terms in Polish
J Linde-Usiekniewicz
na, 2002
72002
Rekomendacje dotyczące języka niedyskryminującego na Uniwersytecie Warszawskim
M Bańko, J Linde-Usiekniewicz, M Łaziński
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020
62020
A position on classifying and qualifying adjectives revisited
J Linde-Usiekniewicz
Studies in Polish Linguistics 11 (2), 57-84, 2016
62016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20