Follow
Piotr Tomaszewski
Piotr Tomaszewski
Assistant Professor at Faculty of Psychology, University of Warsaw
Verified email at psych.uw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Polski Język Migowy (PJM) - mity i fakty
P Tomaszewski
Poradnik językowy 6, 59-72, 2004
452004
Czy polski język migowy jest prawdziwym językiem?
P Tomaszewski, P Rosik
Człowiek wobec ograniczeń. Niepełnosprawność. Komunikacja. Terapia, 133-165, 2002
412002
Sign language development in young deaf children
P Tomaszewski
Psychology of language and Communication 5 (1), 67-80, 2001
262001
Język migowy w perspektywie socjolingwistycznej
P Tomaszewski, T Piekot
Socjolingwistyka 29, 63-87, 2015
242015
Not by the hands alone: Function of non-manual features in Polish Sign Language
P Tomaszewski, M Farris
Studies in the psychology of language and communication, 289-320, 2010
232010
Fonologia wizualna polskiego języka migowego
P Tomaszewski
Matrix, 2010
212010
From iconicity to arbitrariness: How do gestures become signs in peer-group pidgin
P Tomaszewski
Psychology of Language and Communication 10 (2), 27-59, 2006
202006
Rozwój językowy dziecka głuchego: wnioski dla edukacji szkolnej
P Tomaszewski
Audiofonologia 16, 21-57, 2000
202000
Nauczanie polskiego języka migowego jako obcego języka: Czy osoby słyszące mogą przyswoić język wizualny?
P Tomaszewski, T Gałkowski, P Rosik
Czasopismo psychologiczne 8 (1), 7-20, 2002
192002
Sygnały niemanualne a zdania pojedyncze w Polskim Języku Migowym: gramatyka twarzy
P Tomaszewski, P Rosik
Poradnik Językowy 1, 33-49, 2007
182007
O niektórych elementach morfologii Polskiego Języka Migowego: złożenia (cz. 1)
P Tomaszewski
Poradnik Językowy 2, 59-75, 2005
182005
Między patologią a kulturą: społeczne uwarunkowania niepełnosprawności - wprowadzenie
P Tomaszewski, K Bargiel-Matusiewicz, E Pisula
Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności, 9-17, 2015
172015
Lingwistyczny opis struktury polskiego języka migowego
P Tomaszewski
Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psycholingwistyka ogólna i …, 2011
172011
Rola wychowania dwujęzycznego w procesie depatologizacji głuchoty
P Tomaszewski
Polskie Forum Psychologiczne 10 (2), 174-190, 2005
162005
Paradygmaty tożsamości u g/Głuchych: przegląd wybranych koncepcji
P Tomaszewski, K Kotowska, P Krzysztofiak
Edukacja niesłyszących – wczoraj, dziś i jutro, 111-156, 2017
15*2017
Przyswajanie języka migowego przez dziecko głuche rodziców głuchych
P Tomaszewski
Przegląd Psychologiczny 46 (1), 101-128, 2003
152003
Constraints on Negative Prefixation in Polish Sign Language
P Tomaszewski
PloS ONE 11 (10), 2015
142015
Is it Possible to educate deaf children bilingually in Poland?
P Tomaszewski, M Sak
Zweisprachigkeit und bilingualer unterricht, 129-149, 2014
142014
From sign language to spoken language? A new discourse of language development in deaf children
P Tomaszewski, P Krzysztofiak, E Moroń
Psychology of Language and Communication 23 (1), 48-84, 2019
132019
Głuchota a zaburzenia zachowania dziecka: wyzwanie dla rodziców słyszących
P Tomaszewski
Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością, 7-30, 2007
132007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20