Follow
Hasan Hanić
Hasan Hanić
Professor, Belgrade Banking Academy
Verified email at bba.edu.rs
Title
Cited by
Cited by
Year
Osnovi marketinga
D Jobber, J Fahy, B Vujanović, H Hanić
Data status, 2006
2182006
Istraživanje tržišta i marketing informacioni sistem
H Hanić
Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, 2005
572005
Upravljanje marketingom
H Hanić
Beograd: Beogradska bankarska akademija, 2008
252008
Istraživanje tržišta
V Tričković, H Hanić
Savremena administracija, 1989
211989
Specifičnosti marketinga finansijskih organizacija
H Hanić, I Domazet
Marketing: časopis Jugoslavenskog udruženja za marketing JUMA 43 (1), 3-14, 2012
202012
Savremeni koncepti marketing menadžmenta
H Hanić
Međunarodna naučna konferencija,„Menadžment, 17-18, 2010
192010
Proces istraživanja tržišta
H Hanić
Beogradska Bankarska Akademija, Fakultet za bankarstvo, finansije i osiguranje, 2008
182008
Metodologija istraživanja u ekonomskim naukama
M Radović-Marković, H Hanić
Beograd: Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje …, 2018
162018
Upravljački informacioni sistemi
H Hanić, S Krsmanović
Ekonomski fakultet, 1999
161999
Managing customer relationship within financial organisations
H Hanić, I Domazet
Polish journal of management studies 4, 151-166, 2011
142011
Principi marketinga
H Hanić
Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2006
142006
Istraživanje marketinga i marketing informacioni sistem
H Hanić
Ekonomski fakultet, 2001
132001
Analysis of profitability and efficiency of trade in Serbia
R Lukić, H Hanić, M Bugarčić
Economic Analysis 53 (2), 39-50, 2020
122020
Uticaj percepcije potrošača o nutritivnoj vrednosti organske hrane na spremnost da se plati viša cena
J Vapa Tankosić, H Hanić
Marketing 50 (3), 186-194, 2019
102019
Marketing
H Hanić
Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, 2007
92007
Teorija i ekonometrijski modeli potrošačke tražnje
H Hanić, V Tričković
Univerzitet, Ekonomski fakultet, 1990
91990
Razvoj i upravljanje odnosima sa klijentima u industriji finansijskih usluga
H Hanić, I Domazet, B Drašković
Poslovna ekonomija: časopis za poslovnu ekonomiju, preduzetništvo i finasije …, 2011
82011
Strategija razvoja preduzeća u tržišnoj privredi
M Milisavljević, HM Hanić
Beograd: Ekonomski fakultet-Naučno istraživački centar/NIC, 1995
81995
Marketinški informacioni sistemi
H Hanić
Ekonomski fakultet, 1992
81992
Istraživanjaumarketingu [MarketingResearch]
H Hanić
Belgrade: Faculty of Economics. Search in, 1997
71997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20