Suat Tasdelen
Suat Tasdelen
Pamukkale Üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Determination of seasonal changes in wetlands using CHRIS/Proba Hyperspectral satellite images: A case study from Acigöl (Denizli), Turkey
M Karaman, M Budakoglu, ZDU Avci, E Ozelkan, A Bulbul, M Civas, ...
Journal of environmental biology 36 (1), 73, 2015
172015
Dar nehirlerin Sentinel2-A Uydu görüntüleri ile belirlenebilirliğinde havza hidrojeolojisinin etkisi: Karamenderes (Çanakkale) Örneği
M Karaman, E Özelkan, S Taşdelen
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 4 (2), 140-155, 2018
62018
Çukurköy (Denizli) dolayının sığ yeraltı suyu hidrojeoloji incelemesi.
S TAŞDELEN, M GÜNGÖR, A AYDIN
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences 22 (3), 2016
52016
ÇİVRİL İLÇESİ (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNİN HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİ
S Taşdelen, E Akyol, A Bülbül
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 7 (2), 261-267, 2011
42011
Gümüşler Belediyesi mücavir alanının sıvılaşma analizi ve coğrafi bilgi sisteminde uygulaması
G Şen
Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
42004
Denizli il merkezi zeminlerinin jeolojik, jeoteknik açıdan incelenmesi ve sıvılaşma duyarlılığının belirlenmesi
SB Çelik
Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
42003
Işıklı Beldesi (Denizli) yerleşim alanının jeolojik ve jeoteknik özellikleri
S Taşdelen, E Akyol, S Çelik
Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 2 (3), 1-15, 2015
32015
Stratiform barite deposits hosted in metamorphic assemblages of Dinek and surrounding regions, Isparta, Turkey
N Elmas, M Kumral, F Suner, S Tasdelen
Journal of Asian Earth Sciences 48, 150-159, 2012
32012
Environmental urbanization assessment using gis and multicriteria decision analysis: a case study for Denizli (Turkey) municipal area
E Akyol, M Alkan, A Kaya, S Tasdelen, A Aydin
Advances in Civil Engineering 2018, 2018
12018
Geochemical processes controlling the fluoride concentrations in the groundwater of the Lake Acıgöl Basin (Denizli, Turkey)
M Karaman, M Budakoǧlu, S Tașdelen
EGUGA, 17213, 2017
12017
Nitrate Contamination in the groundwater of the Lake Acıgöl Basin, SW Turkey
M Karaman, M Budakoǧlu, S Tașdelen
EGUGA, 17257, 2017
12017
Sulfur (34SSO4) and oxygen (18OSO4) isotopic investigation of origin of dissolved sulfate at the Lake Acıgöl, Turkey
M Karaman, M Budakoǧlu, S Tașdelen
EGUGA, EPSC2016-13283, 2016
12016
Irgıllı beldesi (Denizli) yerleşim alanının jeolojik ve jeoteknik özellikleri
S TAŞDELEN, SB ÇELİK, E AKYOL
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 (3), 213-219, 2015
12015
Seismic Microzonation for Denizli Metropolitan Area, Turkey
A Aydin, E Akyol, M Gungor, N Soyatik, S Tasdelen
Applied Mechanics and Materials 802, 40-44, 2015
12015
Adverse Effects of Soil Grouting on Sandy Soils
E Akyol, S Tasdelen, A Aydin
Applied Mechanics and Materials 802, 3-9, 2015
12015
Yeşilyurt (Isparta-Sütçüler) ovasının hidrojeoloji incelemesi
S Taşdelen, S Özgül
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 8 (3), 349-356, 2002
12002
Çine Ovası (Burdur) ve yakın dolayının hidrojeoloji incelemesi
S Taşdelen
Fen Bilimleri Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, 1993
11993
Distinguishing Groundwater Flow Paths in Fractured Rock Aquifers Formed Under Tectonic Stress Using Geophysical Techniques: Cankurtaran Basin, Denizli, Turkey
MS Oudeika, EM İlkimen, S Taşdelen, A Aydin
International Journal of Environmental Research 14 (5), 567-581, 2020
2020
Combined ERT and GPR for Laboratory Modelling Experiment
MS Oudeika, A Aydin, E Akyol, M Hançer, S Tasdelen
AIJR Abstracts, 118-119, 2020
2020
İNSUYU MAĞARASI'NIN KURU GÖLLERİ İLE CİNE OVASI AKİFERİ ARASINDAKİ HİDRODİNAMİK İLİŞKİ
S Taşdelen
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 7 (2), 795-807, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20