Follow
Piotr Mostowski
Piotr Mostowski
Verified email at uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Task-specific reorganization of the auditory cortex in deaf humans
Ł Bola, M Zimmermann, P Mostowski, K Jednoróg, A Marchewka, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (4), E600-E609, 2017
1242017
Gamification as a new direction in teaching Polish as a foreign language
E Danowska-Florczyk, P Mostowski
ICT for Language Learning, 2012
382012
Early deafness leads to re-shaping of functional connectivity beyond the auditory cortex
K Bonna, K Finc, M Zimmermann, L Bola, P Mostowski, M Szul, ...
Brain Imaging and Behavior 15, 1469-1482, 2021
142021
Three-dimensional grammar in the brain: Dissociating the neural correlates of natural sign language and manually coded spoken language
K Jednoróg, Ł Bola, P Mostowski, M Szwed, PM Boguszewski, ...
Neuropsychologia 71, 191-200, 2015
142015
Jak powstaje korpus polskiego języka migowego (PJM)
P Rutkowski, S Łozińska, J Filipczak, J Łacheta, P Mostowski
Polonica 33, 297-308, 2013
122013
What corpus-based research on negation in Auslan and PJM tells us about building and using sign language corpora
A Kuder, J Filipczak, P Mostowski, P Rutkowski, T Johnston
sign-lang@ LREC 2018, 101-106, 2018
112018
The role of the superior parietal lobule in lexical processing of sign language: Insights from fMRI and TMS
A Banaszkiewicz, J Matuszewski, M Szczepanik, B Kossowski, ...
Cortex 135, 240-254, 2021
102021
Nasza szkoła: podręcznik do szkoły podstawowej: adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: klasa 2
M Lorek, M Zatorska, A Bajewska-Kołodziejak, K Cichocka-Segiet, ...
Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2016
92016
Repetition in Polish Sign Language (PJM). Discourse–grammar–information structure
J Filipczak, P Mostowski
Poster presented at Theoretical Issues in Sign Language Research 11, 2013
82013
The design and compilation of the Polish Sign Language (PJM) Corpus
P Rutkowski, A Kuder, J Filipczak, P Mostowski, J Łacheta, S Łozińska
Different faces of sign language research, 125-151, 2017
72017
Analiza suprasegmentalnych wykładników negacji w polskim języku migowym (PJM) jako przykład wykorzystania metod korpusowych w badaniach nad komunikacją wizualno-przestrzenną
P Rutkowski, A Kuder, J Filipczak, P Mostowski
W: P. Stalmaszczyk (red.), Metodologie językoznawstwa. Od dialektologii do …, 2015
62015
Korpus polskiego języka migowego (PJM): założenia–procedury–metodologia
P Rutkowski, S Łozińska, J Filipczak, J Łacheta, P Mostowski, PL Migowej
PJM Corpus: assumptions–procedures-methodology, 2014
62014
Workflow Management and Quality Control in the Development of the PJM Corpus: The Use of an Issue-Tracking System
P Mostowski, A Kuder, J Filipczak, P Rutkowski
sign-lang@ LREC 2018, 133-138, 2018
52018
Polski język migowy narzędziem przeciwdziałania wykluczeniu
P Rutkowski, P Mostowski
Trendy 1, 18-22, 2017
52017
The corpus of Polish Sign Language (PJM): Methodology, procedures and impact
P Rutkowski, J Łacheta, P Mostowski, J Filipczak, S Łozińska
52013
Open Repository of the Polish Sign Language Corpus: Publication Project of the Polish Sign Language Corpus
A Kuder, J Wójcicka, P Mostowski, P Rutkowski
Proceedings of the LREC2022 10th Workshop on the Representation and …, 2022
32022
The use of Polish Sign Language (PJM) in bilingual textbooks for deaf students in Polish schools
P Rutkowski, P Mostowski
The Language Learning Journal 48 (3), 370-383, 2020
32020
The extent of task specificity for visual and tactile sequences in the auditory cortex of the deaf and hard of hearing
M Zimmermann, P Mostowski, P Rutkowski, P Tomaszewski, ...
Journal of Neuroscience 41 (47), 9720-9731, 2021
22021
Early deafness leads to re-shaping of global functional connectivity beyond the auditory cortex. arXiv 2019
K Bonna, K Finc, M Zimmermann, Ł Bola, P Mostowski, M Szul, ...
arXiv preprint arXiv:1903.11915, 0
2
Multimedialne adaptacje podręczników z serii Nasz elementarz i Nasza szkoła jako pomoc w nauczaniu polskiego języka migowego (PJM)
P Rutkowski, P Mostowski
Forum Oświatowe 30 (2 (60)), 245-266, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20