Follow
Anna Kuder
Anna Kuder
Institute of Linguistics, University of Cologne
Verified email at uni-koeln.de - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The design and compilation of the Polish Sign Language (PJM) Corpus
P Rutkowski, A Kuder, J Filipczak, P Mostowski, J Łacheta, S Łozińska
Different faces of sign language research, 125-151, 2017
122017
What corpus-based research on negation in Auslan and PJM tells us about building and using sign language corpora
A Kuder, J Filipczak, P Mostowski, P Rutkowski, T Johnston
sign-lang@ LREC 2018, 101-106, 2018
112018
The structure of nominal constructions in Polish Sign Language (PJM): A corpus-based study
P Rutkowski, A Kuder, M Czajkowska-Kisil, J Łacheta
Studies in Polish Linguistics 10 (1), 2015
102015
Przestrzeń i ruch jako elementy strategii narracyjnych w opowiadaniu historyjek obrazkowych w polskim języku migowym (PJM).[W:] Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja …
M Czajkowska-Kisil, A Kuder, J Linde-Usiekniewicz
Red. P. Rutkowski, S. Łozińska. Warszawa, 179-202, 2014
82014
Negation markers in Polish Sign language (PJM)
A Kuder
Sign language & linguistics 24 (1), 118-131, 2021
72021
Open Repository of the Polish Sign Language Corpus: Publication Project of the Polish Sign Language Corpus
A Kuder, J Wójcicka, P Mostowski, P Rutkowski
Proceedings of the LREC2022 10th Workshop on the Representation and …, 2022
62022
Analiza suprasegmentalnych wykładników negacji w polskim języku migowym (PJM) jako przykład wykorzystania metod korpusowych w badaniach nad komunikacją wizualno-przestrzenną
P Rutkowski, A Kuder, J Filipczak, P Mostowski
W: P. Stalmaszczyk (red.), Metodologie językoznawstwa. Od dialektologii do …, 2015
62015
Workflow management and quality control in the development of the PJM corpus: The use of an issue-tracking system
P Mostowski, A Kuder, J Filipczak, P Rutkowski
sign-lang@ LREC 2018, 133-138, 2018
52018
The syntax of adjectival modification in Polish Sign Language (PJM)
P Rutkowski, M Czajkowska-Kisil, J Łacheta, A Kuder
Presentation at Olomouc Linguistics Colloquium (OLINCO). Univerzita …, 2014
42014
Making sign language corpora comparable: a study of palm-up and throw-away in polish sign language, German sign language, and Russian sign language
A Kuder
Proceedings of the LREC2022 10th Workshop on the Representation and …, 2022
22022
Wykładniki negacji w polskim języku migowym (PJM)
A Kuder
22019
A corpus-based study of ‘Away gestures’ across four signed languages: DGS, LSC, LSFB and PJM
S Gabarró-López, A Kuder
Belgian Journal of Linguistics 36 (1), 73-107, 2022
12022
Wykładniki negacji w polskim języku migowym
A Kuder
12020
O rygorystyczności ograniczeń dotyczących morfemu negacji w PJM. Dyskusja z artykułem Piotra Tomaszewskiego
A Kuder, M Kocoń
Poradnik Językowy 752 (3), 25-34, 2018
12018
Analiza szyku przymiotnika jako przykład wykorzystania danych korpusowych w badaniach nad gramatyka PJM
P Rutkowski, M Czajkowska-Kisil, J Łacheta, A Kuder
Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, 107-15, 2014
12014
Extended Interlingual Index for the Project's Core Sign Languages and Languages covered in Work Package 9
S Bigeard, M Schulder, M Kopf, T Hanke, K Vasilaki, A Vacalopoulou, ...
2024
How Language Modality Influences the Use of Palm-Up Open Hand Gestures: a Comparative Study of German and German Sign Language
S Debreslioska, A Kuder, P Perniss
The 1st International Multimodal Communication Symposium, 45-46, 2023
2023
O „metafizycznym” sceptycyzmie Davida Chalmersa
A Kuder
Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 2013
2013
Phonetics of head nods in German Sign Language (DGS)
A Bauer, A Kuder, M Schulder
A Corpus-based Investigation of Headshaking and Negation in Polish Sign Language (PJM) 26 oktober 2023 10: 15 till 12: 00 Seminarium
A Kuder
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20