Gisle Andersen
Gisle Andersen
Senior Researcher, Norce Social Science / Uni Research Rokkan Centre, Bergen, Norway
Verified email at uni.no - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Inadequate risk assessments–A study on worst-case scenarios related to petroleum exploitation in the Lofoten area
KH Hauge, A Blanchard, G Andersen, R Boland, BE Grøsvik, D Howell, ...
Marine Policy, 2013
412013
Harmful routines? Uncertainty in science and conflicting views on routine petroleum operations in Norway
A Blanchard, KH Hauge, G Andersen, JH Fosså, BE Grøsvik, ...
Marine Policy 43, 313-320, 2014
362014
Er forestillingen om det egalitære Norge resultatet av en målefeil? - Om falske og ekte motsetninger mellom sosiologiske analyser av klasse og kultur
G Andersen, M Mangset
Tidsskrift for samfunnsforskning, 158-188, 2012
252012
Parlamentets natur. Utviklingen av norsk miljø- og petroleumspolitikk (1945–2013)
G Andersen
Universitetsforlaget (https://www.idunn.no/parlamentets-natur), 2017
18*2017
Forskningsprosessen: et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn
G Andersen
U. i. Bergen (Ed.), Holbergprisen i Skolen, 2008
102008
Maten som er trygg nok: En studie av legitimeringsarbeid i stortingsdebatter
G Andersen
Universitetet i Bergen, Sosiologisk institutt, 2007
62007
Til Dovre faller? Norsk olje og grønn omstilling
B Dale, G Andersen
Grønn omstilling - norske veivalg, 27-43, 2018
42018
Samfunnsvitenskapelige tenkemåter. Et hjelpehefte
G Andersen, L Granlund
Universitetsforlaget, 2005
4*2005
Ekspertene i kunnskapssamfunnet
G Andersen, SM Tellmann
Norsk sosiologisk tidsskrift 2 (05), 357-362, 2018
32018
Parlamentets natur: Produksjonen av en legitim miljø- og petroleumspolitikk (1945–2013)
G Andersen
University of Bergen - http://hdl.handle.net/1956/15472, 2016
32016
Forskning for politikk: Om uavhengighet i direktoratsektoren
G Andersen
Interessekonflikter i forskning, 153-175, 2019
12019
Karbonsnakk
G Andersen, AM Gjesdal
Nytt Norsk Tidsskrift 37 (02), 163-178, 2020
2020
Kunnskapsbaserte beslutningsverktøy?
G Andersen, B Dale, B Kristoffersen
Norce Samfunnsforskning, 2019
2019
Annika Arnold: Climate Change and Storytelling: Narratives and Cultural Meaning in Environmental Communication
G Andersen
Norsk sosiologisk tidsskrift 2 (06), 500-501, 2018
2018
Introduksjon til temanummer om miljø og klima
G Andersen, R Sollund
Sosiologi i dag 45 (1), 5-7, 2015
2015
Book Review: On Critique: A Sociology of Emancipation
G Andersen
Acta Sociologica 56 (1), 86-88, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16