Follow
Paweł Rutkowski
Paweł Rutkowski
Section for Sign Linguistics, Faculty of Polish Studies, University of Warsaw
Verified email at uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Task-specific reorganization of the auditory cortex in deaf humans
Ł Bola, M Zimmermann, P Mostowski, K Jednoróg, A Marchewka, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (4), E600-E609, 2017
1232017
Noun/pronoun asymmetries: Evidence in support of the DP hypothesis in Polish
P Rutkowski
Jezikoslovlje 3 (1+ 2), 159-170, 2002
762002
Classification projection in Polish and Serbian: The position and shape of classifying adjectives
P Rutkowski, L Progovac
S. Franks et al, 289-299, 2005
582005
The syntax of quantifier phrases and the inherent vs. structural case distinction
P Rutkowski
Linguistic research 7 (1), 43-74, 2002
392002
The syntactic structure of grammaticalized partitives (pseudo-partitives)
P Rutkowski
University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics 13 (1), 26, 2007
372007
Składnia polskich grup liczebnikowych: próba opisu formalnego
P Rutkowski
Poradnik Językowy 8, 10-28, 2000
272000
On prepositional phrases inside numeral expressions in Polish
P Rutkowski, H Maliszewska
Lingua 117 (5), 784-813, 2007
262007
From demonstratives to copulas: A cross-linguistic perspective and the case of Polish
P Rutkowski
Journal of Universal Language 7 (2), 147-175, 2006
232006
Numeral phrases in Polish and Estonian
P Rutkowski
Proceedings of the 18th Scandinavian Conference of Linguistics 2, 181-190, 2001
222001
On the Syntax of Functional Elements: Numerals, Pronouns, and Expressions Indicating Approximation
P Rutkowski, K Szczegot
Generative linguistics in Poland: syntax and morphosyntax, 187-196, 2001
222001
The syntactic properties and diachronic development of postnominal adjectives in Polish
P Rutkowski
Formal approaches to Slavic linguistics: The Toronto meeting, 326-345, 2006
202006
Hipoteza frazy przedimkowej jako narzędzie opisu składniowego polskich grup imiennych
P Rutkowski
Doctoral dissertation, 2007
182007
Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe
P Rutkowski, S Łozińska
Varšava: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
17*2014
Korpusowy słownik polskiego języka migowego
J Łacheta, M Czajkowska-Kisil, J Linde-Usiekniewicz, P Rutkowski
Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (publikacja online), 2016
162016
O niedookreśloności semantycznej migowych predykatów klasyfikatorowych
P Rutkowski, S Łozińska
W: M. Bańko, D. Kopcińska (red.), Różne formy, różne treści, 211-224, 2011
162011
Grammaticalization in the nominal domain: the case of Polish cardinals
P Rutkowski
4th Workshop in General Linguistics, University of Wisconsin, Madison, 2006
162006
On the universal neuropsychological basis of the syntax of numerals
P Rutkowski
Journal of Universal Language 4 (2), 147-182, 2003
152003
Early deafness leads to re-shaping of functional connectivity beyond the auditory cortex
K Bonna, K Finc, M Zimmermann, L Bola, P Mostowski, M Szul, ...
Brain Imaging and Behavior 15, 1469-1482, 2021
14*2021
Three-dimensional grammar in the brain: Dissociating the neural correlates of natural sign language and manually coded spoken language
K Jednoróg, Ł Bola, P Mostowski, M Szwed, PM Boguszewski, ...
Neuropsychologia 71, 191-200, 2015
142015
Classifying adjectives and noun movement in Lithuanian
P Rutkowski, L Progovac
Minimalist views on language design: Proceedings of the 8th Seoul …, 2006
142006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20